Osnovna vaja s palicami

Vaja, ki jo lahko izvajaš doma ali kjer nimaš s seboj elastike, imaš pa palice, recimo na sprehodu, pohodu za razbremenitev hrbtenice.