Primeri klasičnih vaj, kjer uporabite znanje pridobljeno iz tega tečaja